Автоклиматици

АвтоклиматициСервиз, поддръжка и ремонт на автоклиматици София

През годините автомобилните систе­ми станаха все по-сложни, отчасти поради законови изисквания или поради постъпване на нови технологии. Всеки сервизен техник се стрени да придобие познания и умения за обслужване на всички системи, които се срещат в модерните автомобили, но за това са нужни огромни инвестиции в обучение и инструменти. Поради това често механиците се специализират в конкретна система, например скоростни кутии, други системи за управление на автомобила, и разби­ра се – ремонт на АВТОКЛИМАТИЦИ.

Ремонт и поддръжка на автоклиматици е тема, която е неясна за много любители механици и сервизни специалисти. Възможно е това да се дължи и на факта, че до неотдавна не се налагаше да се знае нищо за климатизирането на въз­духа, както и на това, че за работа по автоклиматик е необходимо специализирано оборудване. Само професионален специа­лист или сервиз, занимаващ се сериозно с климатични системи, може да оправдае не­обходимата инвестиция в оборудване за автоклиматици.

Повечето автомобилни производители предоставят информация относно обслужване и ремонт на автоклиматици с тяхно специализирано оборудване, докато налична информация за основните принципи на работа на автоклиматик почти няма.

Ако статиите свързани с автоклиматици в сайта бъдат прочетени внимателно, те ще помогнат на читателите да разберат основните принципи на автоклиматик. Ме­тодите на монтаж и демонтаж на части на автоклиматици се различават значително между отделните марки и дори между от­делните модели на една и съща марка и няма как да се включат всички подробности. В пове­чето случаи ремонтът на компресор на автоклиматик е ико­номически неизгоден; необходими са специ­ализиран инструментатиум, който е подходя­щ само за определени типове компресори и след като се пресметне времето за работа, почти винаги излиза по-изгодно да се сложи нов или рециклиран компресор.

Ние държим на качеството и надеждността на свършената работа, поради което даваме и гаранция за всички ремонтирани от нас автоклиматици.

Сервиз, поддръжка и ремонт на автоклиматици, е дълга и интересна тема, която ще се постараем да Ви разясним.

!!!ВАЖНО!!! АВТОСЕРВИЗЪТ ИЗПОЛЗВА САМО КАЧЕСТВЕНИ ФРЕОНИ И ЧАСТИ със Сертификати за качество!
Не се доверявайте на непроверени автосервизи, които ползват евтин ФРЕОН С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД ( !!!ЗАПАЛИМ!!! ), защото това може сериозно да навреди на автомобила и здравето Ви.